web counter

Karolina, Mińsk Mazowiecki, Województwo mazowieckie, Polen

Ciekawa oferta? Podziel się informacją z przyjaciółmi, a oni będą Ci wdzięczni:

   
  1  von   

230 000 PLN

Bodengrundstück zu verkaufen

Verfügbar ab 16.06.2020

Piękna działka budowlana Karolina/Mińsk

Aktualisiert: 16.06.2020. Aufrufe: 488

ID Ref # 18896


Anzeigentyp: 
Mit Vermittler
Die Fläche des Grundstücks:
1546 m2
Beschreibung: 
Nie pobieram wynagrodzenie od strony Kupującej!
Do sprzedania działka 1546 m2 pod zabudowę jednorodzinno-usługową położona w miejscowości Karolina przy ul. Jana Huberta (odchodząca od tej ulicy lokalna droga dojazdowa do działek ul. Żołnierska - właściciel ma wykupione udziały w drodze).
Działka w bardzo dobrej lokalizacji, wokół nowej zabudowy jednorodzinnej, w samym centrum miejscowości Karolina. W przeciągu paru minut znajduje się Urząd, Kościół, Szkoła oraz sklep. Dodatkowo działka znajduję się na pograniczu Karoliny i Mińska Mazowieckiego.
Do działki doprowadzona jest kanalizacja i wodociąg, istnieje możliwość doprowadzenia do działki gazu i prądu (w drodze wewnętrznej ul. Żołnierska).
Wymiary działki to 23,82 szerokość, 65,26 długość. Możliwość podziału na dwie mniejsze działki zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Idealne połączenie z Warszawą koleją (zaledwie 3 km do stacji PKP w Mińsku Mazowieckim) oraz samochodem (około 50 minut).

Działka jest ujęta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Ustalenia szczegółowe
1. Ustalenia szczegółowe w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów w granicach obszaru objętego planem, a położonych w obrębie wsi KAROLINA:
1) Ustalenia dotyczące obszarów i obiektów objętych ochroną ze względu na ich wartość przyrodniczą lub kulturową - Ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków objęte są: domy drewniane nr: 3,8,13,31,92,99 postulowane do wpisania do rejestru zabytków ze względu na walory historyczne.
2) Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MNu - terenu zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
a) zagospodarowanie terenu położonego w zasięgu oddziaływania linii elektro-energetycznej wysokiego napięcia – pod nadzorem lub w uzgodnieniu z właściwym zakładem energetycznym,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy wg przepisów szczególnych oraz 6,0m od linii rozgraniczającej ewentualne ciągi pieszo-jezdne lub dojazdy wewnętrzne,
c) pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów wg ustaleń ogólnych planu - §2 pkt. 2-6 niniejszej uchwały w zakresie dotyczącym funkcji terenu ustalonych lub dopuszczonych niniejszym planem.
Bodengrundstück für Verkauf, 230000 PLN, Karolina, Mińsk Mazowiecki, Województwo mazowieckie 
#pi1 #Bodengrundstück #Mińsk Mazowiecki